2005

Vieme, čo je chudoba

Charley Reese Prvá cena za najabsurdnejšie konštatovanie v súvislosti s neworleánskou katastrofou patrí tomu, čo povedal, že táto katastrofa „konfrontovala Ameriku s chudobou“.

Nech vzniknú trhy!

Gordon Bigelow Evanjelikálne korene ekonomiky Ekonomika, ako ju hlásajú populárni koryfeji v médiách a politike, je kozmológiou a teodíceou našej súčasnej kultúry. Viac ako samotné náboženstvo, ako literatúra,…