VYDALI SME knihu pre učiteľov -humanistov

Učiteľom – humanistom
OBSAH(skrátený)
 *SUMMARY *Humanistický manifest 2000(pozri:Index/ A-sekulárny humanizmus)
*Zásady humanizmu*HUMANISTI NA SLOVENSKU 
*Alternatívy teismu
*HUMANIZMUS PRE CELÝ SVET
*ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE

*ORGANIZÁCIA MLADÝCH HUMANISTOV  

*PRÍLOHY 
Stanovy Spoločnosti Prometheus  

Dostupná literatúra pre humanistov          

Humanistické a skeptické časopisy na svete 

 

 

Spoločnosť Prometheus vydala informatívnu brožúru pre učiteľov, v ktorej predstavuje orientačný prehľad o humanistickom hnutí doma i v zahraničí

 

Záujemcom ponúkame ON-LINE niektoré vybrané kapitoly z tejto publikácie