Pilger John


Aj iná krv je na ich rukách

John Pilger Kým zástancovia Bushovho a Blairovho vražedného dobrodružstva v Iraku vidia v pseudoudalostiach Stredného východu predsa len akúsi „striebornú nitku”, udalosti v Kolumbii osvetľujú pravú povahu ich „poslania”…