Jan Philipp Reemtsma

Ateista? Samozrejme!

Jan Philipp Reemtsma V rozhovore s redaktormi časopisu Diesseits prehĺbil profesor Reemtsma, riaditeľ hamburského Ústavu pre sociálny výskum a profesor pre novú nemeckú literatúru na Univerzite v Hamburgu, svoju…