Brown Lester R.

Čísla neklamú

Lester R. Brown Prečo mal Malthus pravdu? V roku 1798 varoval anglický kňaz a intelektuál Thomas Malthus v článku An Essay on the Principle of Population (Esej o populačnom…