Spomienka na Tryntsje de Groot

groot.jpg, 31kB

Európska humanistická komunita prijala so smútkom informáciu,
že Tryntsje de Groot, členka vedenia Európskej humanistickej federácie
zomrela tragicky mladá na rakovinu 15. júla 2010.

Pre spomienku tým, ktorí ju poznali i pre informáciu tým, ktorí nemali to šťastie, pripájame niekoľko údajov z jej života a aktivít v humanistickom hnutí.

Tryntsje de Groot bola niekoľko rokov učiteľkou v materskej škôlke. Odtiaľ prešla učiť na základnú a potom na strednú školu. Špecializovala sa na humanistickú výchovu. Neskôr študovala na Univerzite humanistických štúdií v Utrechte a promovala ako sociálna pracovníčka. Po mnohé roky pôsobila ako učiteľka humanistickej a svetonázorovej výchovy. Stala sa inštruktorkou v Stichting HVO, organizácii zodpovednej za výcvik učiteľov humanistickej výchovy na základných školách Holandska. Tam sa vypracovala na jedného z vedúcich pracovníkov holandskej humanistickej výchovy.

Bola zvolená za členku výboru Holandskej humanistickej asociácie a vykonávala túto funkciu šesť rokov. Stala sa tiež členkou výboru Humanistickej asociácie v Groningene a členkou Európskych humanistických profesionálov. Do výboru Európskej humanistickej federácie bola prijatá v r. 2000, kde sa venovala zväčša humanistickej výchove. Zúčastnila sa na mnohých konferenciách a významne prispela k rozvoju teórie a praxe humanistickej výchova v EHF.

Oddane verila v ľudské schopnosti viesť zmysluplný život a vytvárať lepšiu humánnejšiu spoločnosť. Jej snahy smerovali k vytváraniu sveta, v ktorom sa oplatí žiť — pre naše deti. Bola láskavou a štedrou osobnosťou. Mali sme ju radi a bude nám chýbať.

Európska humanistická federácia