Slováci bez náboženského vyznania – pokračovanie


Najnovšie / →11 / →10 / →9 / →8 / →7 / →6 / →5 / →4 / →3 / →2 / →1 /


mestanRiaditeľ Múzea židovskej kultúry Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. Na otázku A vaše vyznanie? odpovedal: „Som bez vierovyznania, a ako niektorí autori hovoria, že sú veriaci ateisti, lebo aj ateizmus je viera, aj ja sa považujem za takéhoto veriaceho ateistu.“ O svojom vzťahu k veriacim sa vyjadril: „Vždy som k nábožensky veriacim pristupoval s úctou.“

malachovskaZnáma televízna moderátorka Iveta Malachovská pre portál diva. sk povedala: „Veľkú Noc neoslavujeme — nie sme veriaci, a tak si nepotrpíme na kresťanské zvyky. V tento deň chodievame na Devínsku Kobylu na prechádzku, spravíme si desiatu a prechádzame sa. Takže žiadne vajíčka ani pôst,“


vano„V osobnom živote som ateista, ale nemám problém stvárniť sympatického kňaza tak, ako je napísaný a ako ho chce režisér,“
prezradil TASR predstaviteľ kňaza v televíznom seriáli Panelák herec Dušan Vaňo. Väčšinu času prežije v dabingu. Na divadelných doskách ho fanúšikovia v súčasnosti nemajú možnosť vidieť, no návrat do divadla neodmieta a hovorí: „Keby sa nejaká hosťovačka objavila, tak asi by som si s dobrou partiou ľudí a dobrým režisérom dobrú hru rád spravil.“

jedinakovaAntónia Jedinákova: „Narodila som sa a žijem na Orave, vychovávali ma v kresťanskom duchu a cesta od náboženstva k humanizmu nebola jednoduchá. Na pozadí stále znela ta otázka; A čo ak existuje? Dnes verím v človeka, ľudský rozum a v svoje schopnosti. Aj keď to na Slovensku znie skoro ako hrdinstvo, nájdite odvahu povedať o sebe nahlas: Som humnanista, nepotrebujem náboženstvo.“

brenkusBásnik a prozaik Radovan Brenkus vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, v odbore matematika a fyzika. Na otázku, či je presvedčený ateista odpovedal: “Najprv upresním, čo rozumiem ateizmom, pretože mnohí ateizmus stotožňujú s nihilizmom. Akoby ateizmus vylučoval vieru vôbec. Ateizmus je popieraním akejkoľvek fikcie ontologickej inteligibility, v modernom poňatí aj nesubstančnej. Ak túto inteligibilitu, ktorej imanentnou vlastnosťou je sebareflexia, budeme stručne nazývať Bohom, môžeme ateizmus považovať za presvedčenie, ktoré popiera existenciu Boha. V uvedenom zmysle zodpovedne môžem vyhlásiť, že som ateista.“

junkersMartina Junkers, mladá slovenka, ktorá žije v Írsku a pracuje v oblasti IT hovorí: „…som za odluku cirkvi od štátu a nevidím dôvod, prečo by sa malo prispievať mala som civilný sobáš a nevidím dôvod, prečo by som mala mat cirkevný až ma budú pochovávať, tiež si neželám, aby to robil farár… moje dieťa… nie je ani pokrstene a preto nebude mať ani birmovku atd. — nevadí mi to, pretože chcem, aby si samo vybralo, aké chce mat náboženstvo (ak vôbec nejaké)…“


Najnovšie / →11 / →10 / →9 / →8 / →7 / →6 / →5 / →4 / →3 / →2 / →1 /


Našim zámerom je túto stránku rozširovať. Pomôžte aj vy. Zašlite nám informácie o tých, ktorí niekde sami o sebe verejne vyjadrili, že nemajú náboženskú vieru, že sú bez náboženského vyznania. Okrem mena je nutné uviesť, poskytnúť presný zdroj kde sa takto vyjadrili, aby sa údaj dal overiť.