Informácia o proteste proti očierňovaniu ateistov v regionálnych novinách MY ORAVSKÉ NOVINY a jeho výsledok po komunikáci s redakciou

Na základe informácie od člena Spoločnosti Prometheus (ďalej len SP) sme sa dozvedeli, že v regionálnej tlači, v týždenniku MY ORAVSKÉ NOVINY, bol zverejnený článok o vykrádani motorových vozidiel ku ktorému bol použitý na prvej strane titulok DLHOPRSTÍ ATEISTI Zlodeji kradli, kým sa ľudia modlili. V samotnom článku však nikde nebola uvedená informácie že by zlodeji, ktorých zadržala polícia, vyjadrovali svoj svetonázor, ktorým mal byť podľa titulku ateizmus.

Na základe presvedčenia, že ide o neoddôvodnené očierňovanie občanov bez náboženskeho vyznania sme sa rozhodli protestovať a požiadali sme redakciu uvedených regionálnych novín o uverejnenie ospravedlnenia.

Nižšie sprístupujeme list, ktorý sme zaslali redakcii a celú e-mailovú komunikáciu predsedu Spoločnosti Proemetheus Romana Hradeckého so šéfredaktrokou Lídiou Vojtaššákovou.


E-mail s protestom od predsedu SP R. Hradeckého šéfredaktorke:

Dobrý deň prajem,

v prílohe Vám posielam protest proti zameraniu a obsahu hlavného nadpisu článku v My Oravských novinách, čísla 23. Súčasne si Vás dovoľujem touto cestou požiadať v mene Spoločnosti Proemtheus — združenia svetských humanistov o vykonanie nápravy.

S pozdravom

Roman Hradecký
predseda Spoločnosti Prometheus

Príloha e-mailu, súbor vo formáte pdf (náš protestný list a požiadavka na ospravedlnenie).


Dostali sme neuspokojivú odpoveď šéfredaktorky:

Dobrý deň pán Hradecký,

zaujal ma Váš protest, súhlasím, že avízo nebolo zvolené najšťastnejšie. Ale v žiadnom prípade nebol nadpis avíza namierený proti neveriacim.
Aj synonymický slovník slovenčiny uvádza pri slove ateista iné významy (aj keď len hovorove — napríklad neznajboh) a polícia naozaj nebude podozrivého skúšať z náboženstva.
Ale to je možno trocha odveci. K veci je, že sme to naozaj nemysleli urážlivo a znevažujúco voči osobám bez vyznania.
V ďalšom texte použijem pár citácií priamo z vášho časopisu Prometheus č. 4 z roku 2011. Uvádza sa tam 103 Obradov a pravidiel združení a ateistov (Meréchal). Uvedomujem si dobovú i národnú lokalizáciu tohto dokumentu, ale tie, ktoré použijem nie sú závislé ani od doby ani od miestnych podmienok.
Chcem totiž len vedieť, či aj v praxi naozaj fungujú.
Zopakujem, že v avíze nebol žiadny zlý úmysel a skúsim pravidlo č. 43 — „Ateisti neodmietajú neskúsených autorov, ktorí napísali chybné diela v dôsledku nedostatočných skúseností a bez zlého úmyslu.
Pridám aj pravidlo č. 28 — „Ateisti už vopred odpúšťajú veriacim urážky z ich strany.”
A na záver ešte pravidlo č. 66 — „Ruky ateistov musia byť také čisté, ako ich srdcia a také čestné, ako ich rozum.”
Ja sa v tom naozaj necítim nečestne.
Určite sme to nemysleli tak, ako popisujete, a úmysel hanobiť skupinu osôb bez vyznania musím odmietnuť. A, opakujem, osobne a aj za noviny sa ospravedlňujem za tú formuláciu avíza.
Skúste teda ešte pár klikov na klávesnicu a napíšte mi, či naozaj trváte na zverejnení Vášho protestu a ospravedlnenia, ktoré ste nám poslali.
Čakám Vašu odpoveď

Pekný deň

Lýdia Vojtaššáková, Ing.
šéfredaktorka
MY Oravské noviny
Petit Press, a. s.
Redakcia Tvrdošín, Trojičné námestie 191
Redakcia Dolný Kubín, Radlinského ulica 1727

Naša opakovaná požiadavka na uverejnenie ospravedlnenia:

Vážená pani šéfredaktorka,

ďakujem za Vaše vyjadrenie a ako osoba ho môžem prijať a akceptovať. Domnievam sa však, že nešlo o našu súkromnú diskusiu, ale uvedený titulok bol uverejnený v tlačenej podobe na najreprezentatívnejšom a najčítanejšom mieste novín — v titulke celého čísla. Vaše vysvetlenie nerieši verejný atak na česť a dôstojnosť ateistov, ako aj ostatných občanov bez náboženského vyznania, ktorých je na Slovensku podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 presne 725 362.

Z uvedených dôvodov v záujme slušnosti a úcty k spravodlivosti, vnímam ako dôvodné požadovať ospravedlnenie rovnakým spôsobom a na rovnakom mieste nie mne, ale celej skupine osôb bez náboženského vyznania, ktorí boli titulkom osočení.

S pozdravom

Roman Hradecký


A tu je konečný výsledok – Ospravedlnenie uverejnené na prvej strane novín:

myon.jpg, 55kB


Ostával len dúfať, že v budúcnosti nebudeme svedkami podobných nekorektných vyjadrení na adresu občanov bez náboženskeho vyznania v iných médiach. Zároveň pri tejto príležitosti chceme požiadať všetkých, ktorí zistia podobné nekorektné formulácie, či informácie, alebo vyjadrenia, ktoré sa dajú overiť aby nám ich zasielali na kontakty uvedené v spodnej časti tejto stránky.

Spoločnosť Prometheus