september 2002

Vykorisťované deti

Ignacio Ramonet Viac ako 211 miliónov detí vo veku 5 – 14 rokov je prinucované pravidelne pracovať. Medzinárodná organizácia práce chcela upozorniť celosvetovú verejnú mienku…


Spiritualita bez viery

Thomas W. Clark Čo znamená naturalizovať spiritualitu? Ako môže naturalizmus inšpirovať spirituálny zážitok a poskytnúť nám uspokojujúci kognitívny kontext na rozmýšľanie o našich konečných cieľoch?…