Kristova osobnosť

Prečo nie som kresťanom

Bertrand Russell Prednáška 6. marca 1927 v sále obecného domu v Battersea pod záštitou juholondýnskej pobočky Národnej spoločnosti voľnomyšlienkarov Ako vám už povedal váš predseda,…