ateista na vidieku

Vystúpiť z tieňa

Anton Rákay 1. decembra 2000 uverejnila Pravda článok, ktorý nenapísal radový ateista, resp. člen spoločnosti Prometheus, ktorý však obdivuhodne výstižne vyslovil , čo majú neveriaci…