Pontifikát Pia XII. a archívy Vatikánu II.a – Druhý muž Vatikánu

Pobyt a práca arcibiskupa Eugenia Pacelliho v Nemecku, ako nuncia (veľvyslanca) Vatikánu, bola po každej stránke veľmi dôležitá pre formovanie jeho neskorších postojov, stanovísk, ale … Čítať ďalej Pontifikát Pia XII. a archívy Vatikánu II.a – Druhý muž Vatikánu