Articles by Prometheus


Amsterdamská deklarácia 2002

Humanizmus je výsledkom dlhých tradícií slobodnej myšlienky, ktoré inšpirovali mnohých svetových mysliteľov a tvorivých umelcov a umožnili vznik vedy. Základy moderného humanizmu sú: Humanizmus je…


VYDALI SME knihu pre učiteľov -humanistov

Učiteľom – humanistom OBSAH(skrátený)  *SUMMARY *Humanistický manifest 2000(pozri:Index/ A-sekulárny humanizmus) *Zásady humanizmu*HUMANISTI NA SLOVENSKU  *Alternatívy teismu *HUMANIZMUS PRE CELÝ SVET *ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE *ORGANIZÁCIA MLADÝCH HUMANISTOV   *PRÍLOHY …


NÁŠ POSTOJ k rodičovstvu

Stanovisko k súčasnej situácii v oblasti plánovaného rodičovstva a výchovy k rodičovstvu. Spoločnosť’ Prometheus, ktorá rozvíja svoju činnosť’ na báze svetského humanizmu, venuje od svojho vzniku…


Naše vyhlásenia

  Za zachovanie občianskeho charakteru nášho školstva. MEMORANDUM ROVNOPRÁVNOSŤ VŠETKÝCH OBČANOV SR BEZ ROZDIEĽU NA ICH NÁBOŽENSKÉ , ALEBO NENÁBOŽENSKÉ PRESVEDČENIE: VYHLÁSENIE MEDZINÁRODNEJ HUMANISTICKEJ A…