Articles by PrometheusParížska deklarácia IHEU 2005

Šestnásty svetový kongres IHEU sa konal v Paríži v dňoch 5. až 7. júla 2005 na počesť storočného jubilea francúzskeho zákona o odluke štátu od cirkvi z 9. decembra 1905. Inšpirovaní dedičstvom severoamerickej revolúcie,…


PROMETHEUS v PDF formáte Ročník 2005

Z OBSAHU prvého čísla celofarebného, 32 stranového časopisu, ktorý si môžete kúpiť v novinových stánkoch, alebo objednať domov: Ideológia farárov povinná? Patrí náboženstvo do škôl?…


Z činnosti našej zahraničnej komisie

Správa o zahraničných stykoch Spoločnosti Prometheus od posledného zasadania ÚSTREDNEJ RADY (od 18. marca 2000. do októbra 2002.) Štýl vzájomných stykov sa zásadne presunul na…Amsterdamská deklarácia 2002

Humanizmus je výsledkom dlhých tradícií slobodnej myšlienky, ktoré inšpirovali mnohých svetových mysliteľov a tvorivých umelcov a umožnili vznik vedy. Základy moderného humanizmu sú: Humanizmus je…


VYDALI SME knihu pre učiteľov -humanistov

Učiteľom – humanistom OBSAH(skrátený)  *SUMMARY *Humanistický manifest 2000(pozri:Index/ A-sekulárny humanizmus) *Zásady humanizmu*HUMANISTI NA SLOVENSKU  *Alternatívy teismu *HUMANIZMUS PRE CELÝ SVET *ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE *ORGANIZÁCIA MLADÝCH HUMANISTOV   *PRÍLOHY …


NÁŠ POSTOJ k rodičovstvu

Stanovisko k súčasnej situácii v oblasti plánovaného rodičovstva a výchovy k rodičovstvu. Spoločnosť’ Prometheus, ktorá rozvíja svoju činnosť’ na báze svetského humanizmu, venuje od svojho vzniku…


Naše vyhlásenia

  Za zachovanie občianskeho charakteru nášho školstva. MEMORANDUM ROVNOPRÁVNOSŤ VŠETKÝCH OBČANOV SR BEZ ROZDIEĽU NA ICH NÁBOŽENSKÉ , ALEBO NENÁBOŽENSKÉ PRESVEDČENIE: VYHLÁSENIE MEDZINÁRODNEJ HUMANISTICKEJ A…