Articles by Prometheus

Dvorana humanizmu

Spoločnosť Prometheus v roku 2008 po prvý krát udelila ocenenia Veľvyslanec Humanizmu a Humanista roka. Tým sa začala budovať Dvorana slovenského humanizmu v ktorej chceme slovenskej verejnosti predstaviť osobnosti a organizácie,…

Pripomenuli sme si Svetový Deň humanistov 2014

Medzinárodný deň humanistov spojený s odovzdávaním ocenení humanistom, ktoré už siedmy rok organizovala Spoločnosť Prometheus — Združenie svetských humanistov na Slovensku (ďalej len SP), slávnostne…