Articles by Prometheus
Z udeľovania Cien humanistov 2010

Túto informáciu predchádzala stručnejšia v ktorej sme vás informovali o Dňoch humanistov 2010. Bola to konferencia k 20. výročiu vzniku Spoločnosti Prometheus a slávnostné odovzdávanie Cien humanistov 2010. Dnes prinášame viac informácii…


Dni humanistov 2010

Pri príležitosti Dňa humanistov 2010 a 20. Výročia vzniku Spoločnosti Prometheus sa v Bratislave uskutočnili v dňoch 18. a 19. júna 2010 dve významné akcie. Na tomto mieste uverejňujeme len stručnú informáciu o oboch…


Konferencia k 20. výročiu Spoločnosti Prometheus

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Spoločnosti Prometheus sme zorganizovali konferenciu, ktorá sa uskutočnila 18. júna 2010 v Bratislave v zasadacej miestnosti Zväzu protifašistických bojovníkov na Štúrovej ulici č. 8. Nižšie predstavujeme…
Valné zhromaždenie Spoločnosti Prometheus

V Banskej Bystrici sa 24. októbra 2009 uskutočnilo Valné zhromaždenie (VZ) Spoločnosti prometheus (SP). Zástupcovia z klubov i individuálni členovia sa zišli na rokovaní v Robotníckom…


Z udeľovania Cien humanistov 2009

Slávnostné otvorenie Tohtoročné odovzdávanie cien sa uskutočnilo na rovnakom mieste a v rovnakom čase ako minuloročné. Záštitu nad aktivitou Spoločnosti Prometheus prevzal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič,…