Valné zhromaždenie

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov pri príležitosti 10. výročia udeľovania Cien humanistov vydala v tlačenej podobe Dvoranu slovenského humanizmu, kde predstavuje nielen Spoločnosť Prometheus, ale najmä nositeľov cien humanistov za všetkých desať ročníkov cien v oboch kategóriách – Veľvyslanec humanizmu a Humanista roka. Verím, že Vás naša Dvorana poteší, zaujme a obohatí o vzácne myšlienky a hodnoty nositeľov cien.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov v zmysle svojich stanov pripravuje Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. novembra 2017 o 10.00 h v Banskej Bystrici, Robotnícka 1. Cieľom Valného zhromaždenia je zhodnotiť uplynulé obdobie činnosti, posúdiť hospodárenie a kroky, ktoré naša spoločnosť vykonala v predchádzajúcom období a rozhodnúť o krokoch a smerovaní našej činnosti na najbližšie dva roky.

V súvislosti s prípravou Valného zhromaždenia pripravujeme aktualizáciu členskej základne našej spoločnosti a výmenu členských preukazov. Preto v prílohe tohto listu je návratka, kde si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie požadovaných údajov a zaslanie návratky na písomnú adresu spoločnosti.

Elektronická návratka TU.